Osobní tréning

Jak trénink se mnou bude vypadat?

Před zahájením tréninkového programu uděláme základní diagnostiku, screening a projdeme základní „anamnézu“. Jen díky tomu zjistím, zda je u vás vše správně proporcionálně rozvinuto, případně kde máte nedostatky – například omezený rozsah pohybu, oslabení svalů, dysbalance a pod. 

Probereme váš zdravotní stav, prodělané nemoci, úrazy, dřívější pohybovou aktivitu, stravu a v neposlední řadě vaši motivaci, momentální duševní rozpoložení a časové možnosti.

Tréninkový plán pak budu sestavovat přímo vám na míru, dle výsledků diagnostiky, vaší kondice, zdravotního stavu a cíle, který budeme chtít naplnit. Protože každý z nás je originál, bude cesta k dosažení obdobného cíle často rozdílná. Nicméně ve chvíli, kdy se rozhodnete vydat na tuto cestu se mnou, se váš cíl stane naším společným cílem a myslím, že si na cestě za jeho splněním užijeme i zábavu a samozřejmě i „krev, pot a slzy“ (Winston Churchill cca před 80 lety ve své legendární řeči)

A abych věděl že jsme na správné cestě, připravte se že během tréninku zazní otázky:

Jak se cítíte?

Bolí / táhne vás něco?

Jak jste se cítil/a po minulém tréninku?

Jaký jste dnes měl/a den?

Co a kdy jste dnes jedl/a, pil/a?

Vidíte výsledky?

A mnoho dalších….

I přesto, že na každou tréninkovou jednotku budeme mít připravený plán, bude nutné jej upravovat dle aktuální situace. Procvičení každé svalové partie nám umožňuje výběr z mnoha alternativ cviků. Ne každá mnou naplánovaná varianta vám musí nezbytně vyhovovat, a proto je důležité spolu komunikovat. Jelikož si zakládám na své profesionalitě, nenabídnu vám jeden univerzální trénink; nicméně každý trénink by měl být pozitivním zážitkem.

Trénujte s tím nejlepším a dosáhněte výsledků v následujících oblastech:

Osobní tréning
100%
Body building
100%
Core
100%
Výživové poradenství
95%

Pojď si stanovit své osobní cíle

ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT